ZORGVERLENING

zorgverleningSevagram staat in Geerlingshospice garant voor het bieden van palliatieve terminale zorg. Menswaardig afscheid nemen van het leven heeft een hoge prioriteit. Naast de lichamelijke zorgverlening is er ook veel aandacht voor de geestelijke, spirituele en sociale zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg en ontvangen onze gasten die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Indicatiestelling 

Het Servicebureau kan u adviseren op welke wijze u in aanmerking komt voor een verblijf in het Hospice. Heeft u al een onderliggende WLZ indicatie dan is er geen verwijzing meer nodig. In alle andere situaties heeft u een ELV verwijzing Palliatief nodig. Deze verwijzing wordt door uw huisarts of uw specialist van het ziekenhuis geregeld.

Praktische informatie

Graag wijzen wij u erop uw WA- en ziektekostenverzekering te continueren. Niet alle materialen - die voor uw verzorging worden gebruikt - worden vergoed. U kunt eventueel nog rekeningen van onder andere MediReva (hulpmiddelen) en/of uw apotheek ontvangen. Boodschappen die alléén voor eigen gebruik zijn bestemd, zijn voor eigen rekening.