ZORGVERLENING

zorgverleningSevagram staat in Geerlingshospice garant voor het bieden van palliatieve terminale zorg. Menswaardig afscheid nemen van het leven heeft een hoge prioriteit. Naast de lichamelijke zorgverlening is er ook veel aandacht voor de geestelijke, spirituele en sociale zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg en ontvangen onze gasten die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Indicatiestelling 

Voor een (tijdelijke) opname in Geerlingshospice stelt een HBO-verpleegkundige de indicatie vast. Deze valt onder de Zorgverzekeringswet. Voor de indicatiestelling is een terminaliteitsverklaring van de huisarts of specialist in het ziekenhuis nodig. De zorg in het hospice kan direct ingezet worden. 

Indien mensen een opname in het Geerlingshospice overwegen, verstrekken wij graag in een persoonlijk gesprek verdere inhoudelijke informatie.

Praktische informatie

Graag wijzen wij u erop uw WA- en ziektekostenverzekering te continueren. Niet alle materialen - die voor uw verzorging worden gebruikt - worden vergoed. U kunt eventueel nog rekeningen van onder andere MediReva (hulpmiddelen) en/of uw apotheek ontvangen. Boodschappen die alléén voor eigen gebruik zijn bestemd, zijn voor eigen rekening.