TEAM

Medewerkers

In het hospice werken gepassioneerde verpleegkundigen en verzorgenden die 24-uurs zorg leveren in samenwerking met gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers.

Teamleider

De teammanager heeft de dagelijkse leiding van het hospice. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 043 - 609 85 51.

Directeur

Frank Otten is de directeur van zowel het  Geerlingshospice als het Hospice Martinus te Mechelen. Hij is telefonisch bereikbaar via (043) - 455 32 55.

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen het hospice.  Gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers, veelal met een zorgachtergrond, verrichten onder verantwoordelijkheid van de teammanager ondersteunende taken. Zij bieden samen met de zorgmedewerkers, inhoud aan de huiselijke sfeer. Sevagram is  continu op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Voor meer informatie over het werven van vrijwilligers klikt u hier.